αμπαλάρομαι


αμπαλάρομαι
αμπαλάρομαι, αμπαλαρίστηκα, αμπαλαρισμένος βλ. πίν. 54

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.